Menu - kontakty


Technologická zařízení

Součástí bazénu jsou také různá technická zařízení, a to především:

Filtrace

Filtrační zařízení můžeme rozdělit do několika kategorií, a to podle druhu náplněobjemu filtru. Důležitým parametrem je také výkon čerpadla. Naše nabídka pokrývá celé spektrum dnes běžně užívaných zařízení.

Více informací o různých druzích filtrací a výběru vhodného čerpadla »

Zařízení pro chemické ošetření vody

K udržení čisté a průzračné vody v bazénu nestačí jen filtrace sama o sobě. Důležité je také správné chemické ošetření vody. Do filtračního zařízení je proto začleněn buď poloautomatický nebo plně automatický dávkovač chlóru jako desinfekce. Velice důležité je udržení neutrální hodnoty PH vody (6.8 - 7.6). Bezpečné a správné ošetření bazénové vody zajistí např. účinný automatický dávkovač Vigilant minor.

Jako šetrnější alternativu, vhodnou i pro alergiky, je možné pro desinfekci použít systém elektrolýzy soli. Při použití australské soli jsme v minulosti zaznamenali nejeden případ vyléčených kožních onemocnění, zvláště u dětí.

Výborných výsledků docilujeme při kombinaci elektrolýzy soli a automatického dávkování PH.

Dodáme vám samozřejmě i potřebnou bazénovou chemii.

Vytápění bazénu

Dalším užitečným technickým doplňkem bazénu je vytápění, které zvyšuje komfort při koupání a prodlužuje koupací sezónu. Můžete si vybrat:

  • solární panely
  • výměník tepla
  • tepelné čerpadlo
  • tepelný výměník
  • elektrický přímotop

Vhodné umístění technologických zařízení

Všechna technologická zařízení je třeba umístit pohromadě do snadno přístupného prostoru. To je nanejvýš žádoucí kvůli pohodlnému přístupu k zařízení, zejména ke spínacím hodinám, dávkovačům, pískové filtraci a dalším komponentám.

Je nevhodné umisťovat zařízení do podzemních šachet v blízkosti bazénu, neboť zde zbytečně trpí velkou vlhkostí. Naopak ideální je umístit ho buď přímo do domu (pokud to vzdálenost od bazénu dovolí), nebo do zvláštního zahradního domku, který Vám rádi postavíme.


Na námi instalované technologické zařízení je záruka 36 měsíců. Jeho součástí je i podrobný návod k obsluze.

Stavba bazénů »


Grafika: ART-PGN, Webdesign: webmasterova.cz