Menu - kontakty


Asistence při stavbě bazénu svépomocí

V nabídce firmy DRY-SUCHO je i asistence při stavbě bazénu svépomocí, která vám může ušetřit 30 až 40% z celkových nákladů na stavbu. Bazén si postavíte z velké části sami s naší podporou a pod naším dozorem. Podmínkou odpovídajícího výsledku je však bezpodmínečné dodržení našich pokynů. Nutným předpokladem je alespoň částečná zkušenost stavebníka s běžně užívanými stavebními postupy.

Jak probíhá asistovaná stavba svépomocí?

  • Navrhneme vám stavební postup, podle kterého je nutné se řídit. Vy budete stavět, přesně dodržovat naše pokyny, na nás bude stavební dozor a koordinace průběhu stavby.
  • Přijedeme na místo určení bazénu a vytyčíme s Vámi polohu hloubku a rozměr bazénu.
  • Dodáme technologické části bazénu - spodní sání, trysky, skimmer, recirkulační rozvody které osadíme.
  • Dodáme a nainstalujeme speciální komponenty, jako filtrační jednotku, elektroinstalaci a vnitřní bazénovou fólii.
  • Provedeme vyvaření fólie (což je skutečně speciální profese, kterou sami provádět nemůžete) a osazení filtrační stanice popřípadě ostatních technologií - protiproud, blowers, topení, solární systém, zastřešení a ostatní speciální komponenty.
  • Pokud máte kolem sebe profese jako jsou instalatér a elektrikář, je možno jim některé činnosti po dohodě svěřit. Vyhrazujeme si ale právo všechny činnosti plně dozorovat, neboť vám ručíme za to, že stavba bazénu bude provedena dle technologických postupů a bez závad a bude vám dobře sloužit.

Stavba bazénů »


Grafika: ART-PGN, Webdesign: webmasterova.cz